• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B03-20
  • Område: Hall B

Vi leverer mobile robot løsninger for håndtering av transport og logistikk av varer og enheter i næringsbygg og industri.

Hvorfor ta i bruk teknologien?

  • Dette er en investering i fremtidens teknologi
  • Være konkurransedyktig
  • Frigjør tid for personal
  • Personal kan bruke tid på mer krevende og verdiskapende oppgaver
  • Høyere oppetid på maskinene
  • Økt produktivitet
  • Mer fleksibilitet