• Hjemmeside
  • Stand areal: 12 kvm
  • Stand nr:: B04-44
  • Område: Robot Hall B

JettyRobot.

Unik robot for utførelse av oppgaver innvendig i rør. Rengjøring med Tørris, Høytrykkspyling med vann UHT, trykkluft, børster, eller bare for inspeksjon.

Maling er også en oppgave som kan utføres.

Kjører inntil 1000 meter fra operatørstedet.