• Hjemmeside
  • Stand areal: 21 kvm
  • Stand nr:: B01-09
  • Område: Hall B

NORSK FORENING FOR VEDLIKEHOLD skal bidra til at norsk næringsvirksomhet gjennom effektiv vedlikeholdsstyring er bærekraftig og gir konkurransefortrinn.

Kompetanse- og nettverksbygging innen HAVBRUK, OLJE OG GASS, PROSESSINDUSTRI, NÆRINGSMIDDEL OG INFRASTRUKTUR.