• Hjemmeside
  • Stand areal: ca 20 kvm robottorg
  • Stand nr:: B02-38
  • Område: Robot Hall B

NFEA Robotics er en faggruppe som er etablert for å rette oppmerksomheten mot robot-teknologi.

Økt bruk av roboter i industri og offentlig sektor er et viktig bidrag til videre vekst for industrien i Norge.

NFEA Robotics ønsker å bidra til at det skjer i et hurtigere tempo enn det man har vært vitne til så langt. Noe som må til for å heve kompetansen i industrien for at Norge skal komme seg opp på et internasjonalt nivå på robottetthet.