• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B01-36
  • Område: Maskin Hall B

Metall – Maskin AS har spesialisert seg på salg av verktøy og utstyr for skjærende bearbeiding.

I vårt sortiment inngår også måleverktøy, innredning samt smøre – og skjæremidler.

Maskiner for maskinering og platebearbeiding er en viktig del av vårt sortiment.

Hovedgruppen av våre kunder er lokalisert i Agder-fylkene, og omfatter mekanisk industri og tekniske skoler for yrkesrettet opplæring.

Vårt mål er å være en trygg og pålitelig samarbeidspartner og leverandør. Vi skal ha god fagkunnskap om produktene og tjenestene vi leverer, og gi kundene riktig og relevant informasjon.

Gode og langsiktige relasjoner til kunder og leverandører har høy prioritet