• Hjemmeside
  • Stand areal: 12 kvm
  • Stand nr:: B04-05
  • Område: Sveis Hall B

Kobelco Welding of Europe er en moderne produsent av rørtråder som ble etablert i 1994.

Kobelcos nesten 80 år lange ekspertise med utvikling av tilsettmaterialer, gjorde at Kobelco Welding of Europe raskt etablerte seg som en ledende produsent og leverandør av rørtråder for de fleste legeringer.

Det brede produktspekteret og typer forpakninger, dekker markedets behov for rørtråder til ulegerte, lavlegerte, rustfrie stål samt Nikkelbaser på en god måte.
Kobelcos rørtråder brukes i krevende produksjon over hele verden. Segmenter som skipsbygging, olje & gass, generelle stålkonstruksjoner og mange andre industrisektorer foretrekker Kobelcos rørtråder.

Velkjente produkter er for eksempel. DW-A50, DW-A55E, DW-A55L, DW-316LP, DW-309MoLP.