• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B03-20
  • Område: Hall B

Markedsledende 3D-CAD verktøy

SOLIDWORKS® 3D CAD-programvare dekker alle aspekter av produktutviklingsprosessen i form av en sømløs, integrert arbeidsflyt – designkontroll, teknisk kommunikasjon og databehandling. Designere og ingeniører kan enkelt utføre flere oppgaver, og dermed forkorte designsyklusen, øke produktiviteten og levere innovative produkter til markedet raskere enn noen gang.

– samspill mellom mennesker og teknologi

Jærtek har som formål å tilføre arbeidslivet kompetanse, tjenester og teknologiske løsninger for optimal utstyrsutnyttelse og effektivisering av arbeidsoperasjoner. Dette skjer gjennom egen utvikling og/eller formidling/salg av andre leverandørers teknologiske løsninger.

Vi har spisskompetanse på å finne og utvikle teknologiske løsninger. Vi gir industrien konkurransekraft gjennom riktig teknologi.