• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B03-20
  • Område: Hall B

Edgecam Workflow er en markedsledende CAM-programvare som er spesielt designet for produksjonsbedrifter for å redusere kostnader, øke kvalitet og oppnå kortere leveringstider. Workflow forstår CAD-modellens oppbygning og egenskaper, noe som gjør at programmeringsprosessen blir så optimal som mulig.

– samspill mellom mennesker og teknologi

Jærtek har som formål å tilføre arbeidslivet kompetanse, tjenester og teknologiske løsninger for optimal utstyrsutnyttelse og effektivisering av arbeidsoperasjoner. Dette skjer gjennom egen utvikling og/eller formidling/salg av andre leverandørers teknologiske løsninger.

Vi har spisskompetanse på å finne og utvikle teknologiske løsninger. Vi gir industrien konkurransekraft gjennom riktig teknologi.