• Hjemmeside
  • Stand areal: 24 kvm
  • Stand nr:: B04-24
  • Område: Maskin Hall B

Granzow AS ble etablert i Norge i 1975 som en komplett leverandør av trykkluft innen segmenter som Industri, Offshore og Marine.

  • Totalløsninger fra idè til oppstart.
  • Etter marked, service og deler.
  • Revisjon og kontroll av anlegg.
  • HMS og ENØK.

Vår Visjon:
Granzow AS visjon er å være en ledende leverandør innenfor trykkluft og nitrogenproduksjon.
Være kjent for vår høye kompetanse, kvalitet og innovative løsninger som sikrer våre kunder høy driftssikkerhet og god økonomi.