• Hjemmeside
  • Stand areal: Innovation Corner
  • Stand nr:: B03-48
  • Område: Teknologi Hall B

DigiFab Industri 4.0 – Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker.

Teknologiske gjennombrudd, innovasjoner i databehandling og tilkobling via internett gjør et skifte til Industri 4.0 mulig.

Ny teknologi er ofte rettet mot og anvendt i store bedrifter.

Små og mellomstore bedrifter (SMB’er) kan kjennetegnes ved;
1. mangel på ressurser, kunnskap, tid og penger
2. manuelt arbeid for planlegging og styring av produksjon
3. begrenset kunnskap om hvordan bedriften kan videreutvikles
4. tungvint og dyr innsamling av relevante data, og
5. beslutningsprosesser som mangler oversikt over fremtid og muligheter.