• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B02-24
  • Område: Maskin Hall B

Framtidens monteringsløsninger med Industri 4.0 i fokus på SMART Industri!

Industrien i Norge og mange andre land utfordres i takt med at Industri 4.0 får større og større innvirkning på produksjonen. Noen kaller Industri 4.0 den fjerde industrirevolusjonen der målet er smarte tilknyttede fabrikker.

Konstant tilgang til data i realtid åpner nye muligheter og viser veien til store besparelser og økt effektivitet. Intelligente og digitale nettverkssystem gjør det langt på vei mulig med selvstyrte produksjonsprosesser.

I framtidens industrimiljø kommer mennesker, maskiner og utstyr til å kommunisere og samarbeide direkte med hverandre.
Atlas Copcos bidrag til denne industrielle revolusjon kaller vi Smart Connected Assembly.