• Hjemmeside
  • Stand areal: Medutstiller
  • Stand nr:: B04-13
  • Område: Sveis Hall B

ESAB er en verdensledende produsent av sveise- og skjæreutstyr , samt tilsettmaterialer.

Vi utvikler og produserer, innovativt og verdenskjent utstyr og løsninger , basert på tilbakemeldinger fra kundene våre og den ekspertisen og kulturarven selskapet besitter på dette produksjonsområdet.

ESAB-varemerket er synonymt med verdensledende ekspertise på følgende nøkkelområder:

  • Manuelt sveise- og skjæreutstyr
  • Tilsettmaterialer til sveising
  • Automatsveiseutstyr
  • Mekaniske skjæresystemer