NFA er en nasjonal, faglig interesseforening for automatisering i bredeste forstand.  NFA er den viktigste norske arenaen for nettverks- og kompetansebygging innen automatisering og digitalisering.
I 2017 etablerte vi NFA Robotics for å ha ekstra fokus på å spre interesse for, og kompetanse om,  robotteknologi.

NFA ønsker å stimulere til økt anvendelse av automatisering og robotisering for et mer robust næringsliv, og et bedre samfunn.