Bestilling av utstillerplass

 • Dersom du er medutstiller fyll ut:
 • Utstillers kontaktperson

 • All messeinformasjon blir sendt til denne e-postadressen.
 • Alternativ e-postadresse hvis flere ønsker messeinformasjon:
 • Utstillerplass :

 • Kan bestilles av stands på under 30 kvm. Se informasjon om pris og innhold i pakkene på http://smart-industri.no/standlosning-med-pakke-1-eller-pakke-2/
 • Her tildeles plass etter faglig vurdering. Hvilke produkter vil du presenteres?
 • Her tildeles plass etter faglig vurdering. Hvilke produkter vil dere vise frem?
 • Utstillerinformasjon for messens websider

 • Denne informasjonen kommer i utstilleroversikten på messens websider
 • Her profilere du din bedrift, denne informasjon kommer i utstilleroversikten på messens websider
 • Velger du logoprofilering vil logoen vises i utstilleroversikten på messens websider.
 • Se våre betingelser http://smartindustri-no.staging.wordpress.idium.no/betingelser/
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.