Medlemsmøter:

  • 17. april kl. 11:00-15:30 – KranTeknisk Forening – åpent medlemsmøtemer info og påmelding
    Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert.
    KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter over hele landet. Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF medlemmer.Møtet gir deltakerne mulighet til direkte dialog med styreleder og andre i foreningen og er en møteplass for nettverksbygging.

Har du aktuelle temaer og/eller møter du ønsker å legge hit så kontakt oss på e-post smartindustri@mgf.no 

Siden oppdateres fortløpende…